Sa Canova i Torralba consegueixen medalla en el premi més prestigios dels formatges (World Cheese Awards 2013)

El formatge menorquí segueix recollint els fruits d’una feina ben feta. Sa Canova i Torralba han aconseguit tres medalles en el prestigiós certamen internacional World Cheese Awards del 2013, celebrat a Birmingham (Regne Unit). És considerat el concurs internacional més important de formatges amb una participació que es compta per milers, uns 3.000 formatges d’arreu del món. Sa Canova ha rebut la medalla de plata en la categoria de formatges amb Denominació d’Origen, mentre que el curat ha obtingut la medalla de bronze. Per la seva banda, Torralba ha rebut medalla de bronze per a la seva formatge artesà elaborat … Continue reading

Novetats Legislatives en Etiquetatge de Productes Càrnics

El passat 6 de novembre va tenir lloc a les instal·lacions de Sa Granja a Maó, el Curs de formació en matèria d’etiquetatge de Productes Carnics, al qual van assistir tècnics del laboratori PIMELAB, per tal d’oferir als seus clients i socis de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca ( PIME Menorca), assistència tècnica al respecte. El responsable del curs va ser el cap del Departament de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr Miquel Àngel Frau Caldentey. Els objectius del curs van ser el donar a conèixer les novetats … Continue reading

Nou Reial Decret 742/2013, pel que s’estableixen els criteris técnico-sanitaris de les piscines

S’ha publicat al BOE d’11 d’octubre de 2013, el Reial Decret 742/2013 , de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnico-sanitaris de les piscines . Aquest Reial decret té per objecte establir els criteris bàsics tecnico-sanitaris de la qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats de l’ús de les mateixes.

Sistema de Gestió Ambiental de la Platja de Cala Galdana (Ajuntament de Ferreries)

Per Decret d’Ajuntament en data 24/04/2013 , l’Ajuntament de Ferreries resol la contractació del laboratori PIMELAB pel servei de seguiment, revisió i actualització del Sistema de Gestió Ambiental de la Platja de Cala Galdana, per la temporada 2013, segons els requisits recollits a la norma UNE-EN ISO 14001:2004. L’Ajuntament de Ferreries està molt compromès amb el desenvolupament d’un turisme sostenible, i en la conservació del medi natural, especialment a la platja de Cala Galdana, principal atractiu turístic del municipi, i conscient de la necessitat d’una gestió ambiental sostenible de les seves activitats i prestacions de servei a la platja, i … Continue reading

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Rehabilitació del Palau Ca’n Oliver de Maó

El Palau Oliver és una de les cases senyorials més destacades de Maó i va ser construïda al segle XVIII per encàrrec del comerciant Llorenç Oliver i Morillo. El palau ocupa una superfície aproximada de 500 m2, amb una alçada de 3 plantes més porxos i coronat per una torreta de vigilància. Adquirit per l’Ajuntament de Maó, serà la seu del futur centre d’art contemporani “Ca n’Oliver”. L’empresa DRAGADOS, S.A. ha estat l’adjudicatària de la rehabilitació de l’immoble, i el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat de l’obra, en la qual s’ha utilitzat formigó lleuger (a base d’arlita) … Continue reading

PIMELAB realitza el Control de Qualitat i Seguiment Ambiental de la Fase I de l’Ampliació de l’Abocador de Milà II, Maó (Menorca)

La Fase I de l’ampliació de l’abocador de residus no perillosos de Milà II a Maó (Menorca), ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, S.A. per un import d’adjudicació de 2.264.500,00 €, per part del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca. El laboratori PIMELAB s’ha encarregat del control de qualitat de l’obra, així com del seguiment ambiental de la mateixa, d’acord amb el pla de control de qualitat de l’obra. S’ha comptat amb el suport i dilatada experiència de l’empresa Lurgintza, S.A. com enginyeria geològica pel control dels Geosintètics d’impermeabilització i de la barrera geològica artificial de l’abocador.

Nou Reglament Europeu de Productes de Construcció UE 305/2011

L’aparició del Reglament Europeu de Productes de Construcció n º 305/2011, ha anul·lat i substituït la Directiva de Productes de Construcció el dia 1 de juliol de 2013, suposant una sèrie de canvis en els diferents aspectes i tasques a realitzar pels fabricants de productes de construcció per a la col·locació del marcatge CE en els seus productes, en particular en la documentació a elaborar i, si escau, lliurar als receptors d’aquests productes.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de l’obra del Nou CEIP de Maó (Mª Lluïsa Serra) i de la Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó.

La construcció del nou Col·legi Públic Mª Lluïsa Serra de Maó, ubicat al Camí d’en Guixó, ha estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials. Les obres de Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó, a estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de Millora d’Accesos a la Me-12, Maó (Menorca)

L’obra de millora dels accessos a la Me-12 a Maó (Ctra Maó – Aeroport de Menorca) ha estat adjudicada a les empreses M.Polo, S.L. i Acciona Infraestructures, sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra. Aquesta obra ha consistit en la millora dels accessos al nucli de Llumaçanes ia l’estació de bombers de Maó, controlant els terraplens i compactacions del terreny segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts ). El reforç del ferm de la Me-12 i la incorporació d’un … Continue reading

Preguntes més freqüents sobre els Estudis Geotècnics

Per més informació sobre la realització d’Estudis Geotècnics, contacti amb els nostres tècnics i/o obtingui més informació en l’apartat Geotecnia. Què ha de contenir un estudi geotècnic? Per al projectista, el terreny ha de ser un element més en el disseny de l’edificació. A més, el seu estudi aporta una sèrie de dades necessàries per al càlcul de les estructures. Per la seva banda, necessàriament l’informe de l’estudi geotècnic ha d’expressar i analitzar les dades obtingudes (del projecte, del terreny i del laboratori) per tal d’emetre i justificar adequadament una sèrie de conclusions, relatives al comportament del terreny com a suport de … Continue reading