Nou Reglament Europeu de Productes de Construcció UE 305/2011

L’aparició del Reglament Europeu de Productes de Construcció n º 305/2011, ha anul·lat i substituït la Directiva de Productes de Construcció el dia 1 de juliol de 2013, suposant una sèrie de canvis en els diferents aspectes i tasques a realitzar pels fabricants de productes de construcció per a la col·locació del marcatge CE en els seus productes, en particular en la documentació a elaborar i, si escau, lliurar als receptors d’aquests productes.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de l’obra del Nou CEIP de Maó (Mª Lluïsa Serra) i de la Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó.

La construcció del nou Col·legi Públic Mª Lluïsa Serra de Maó, ubicat al Camí d’en Guixó, ha estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials. Les obres de Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó, a estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials.