Adjudicació a PIMELAB del Servei d’assessorament, Control analític d’aigües i prevenció de Legionella en l’Aeroport de Menorca

El laboratori PIMELAB ha estat l’adjudicatari de l’expedient MAH 103/15 “Serveis d’Assessorament, Control analític d’aigües i Prevenció Legionella en les instal·lacions d’aigua i climatització a l’Aeroport de Menorca”, una vegada realitzada l’obertura de proposicions econòmiques corresponents. L’expedient va dirigit a donar compliment a les diferents normes recentment promulgades, tant a nivell nacional com autonòmic, relacionades amb la qualitat de l’aigua, i de forma particular que estableix el RD 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, el RD 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum … Continue reading