Jornada Expansió i Transferencia de Tecnologia

Personal de PIMELAB ha assistit a la Jornada d’Expansió i Transferència de Tecnologia organitzada per AENOR, i celebrada el 12 de Novembre de 2012 a les instal·lacions del ParcBit de Palma de Mallorca. Els objectius primordials de la jornada han estat exposar la Rentabilització dels resultats derivats d’activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació, l’Incentiu fiscal segons l’article 23 de la Llei d’impost sobre societats, i les característiques de la nova norma UNE 166008.

PIMELAB elabora l’Informe Geotècnic per la consolidació de 4 galeries del “Fort Marlborough”

El laboratorio de PIME (PIMELAB) ha realitzat l’estudi geotècnic per la consolidació de 4 galeries del “Fort Marlborough”, ubicat en la Cala Sant Esteve del terme municipal d’Es Castell, Menorca, a petició del Consell Insular de Menorca. Els treballs de camp es varen realitzar durant el mes de febrer del 2012, apreciant la meteorització del masis rocos existent en alguns trams de la galeria. L’informe conclou amb una sèrie de recomanacions necessàries per dur a terme els treballs de manteniment i consolidació de les estructures. El Fort Marlborough, és un dels recintes de la Xarxa Monumental de Menorca, format per … Continue reading