Inicio / General

Notícies en la categoria: General

Adjudicació a PIMELAB del Servei d’assessorament, Control analític d’aigües i prevenció de Legionella en l’Aeroport de Menorca

El laboratori PIMELAB ha estat l’adjudicatari de l’expedient MAH 103/15 “Serveis d’Assessorament, Control analític d’aigües i Prevenció Legionella en les instal·lacions d’aigua i climatització a l’Aeroport de Menorca”, una vegada realitzada l’obertura de proposicions econòmiques corresponents. L’expedient va dirigit a donar compliment a les diferents normes recentment promulgades, tant a nivell nacional com autonòmic, relacionades amb la qualitat de l’aigua, i de forma particular que estableix el RD 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, el RD 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum … Continue reading

PIMELAB, pioner en la implantació de la norma UNE-EN 16194 de Sanitaris portàtils

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha distingit a l’empresa menorquina SANIEC, especialitzada en el lloguer i manteniment de sanitaris portàtils, amb la certificació UNE-EN 16194. Aquest certificat és pionera a nivell de Balears, i fins i tot en l’àmbit estatal, ja que actualment únicament hi ha unes deu empreses certificades amb el Sello AENOR de la norma. PIMELAB ha realitzat la implantació i el seguiment del sistema documental de la norma UNE-EN 16194 a l’empresa, amb estreta col·laboració amb el gerent, Jaume Ventura. Aquest reconeixement és un premi a la tasca realitzada durant més de 15 anys.

Jornada informativa AENOR – Revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001

Arran del Conveni de col·laboració entre les entitats d’AENOR i PIME Menorca, s’inicia un cicle de jornades formatives d’interès. La primera de les jornades es basa en la revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001 (“L’evolució lògica de 2 normes que s’adapten al seu temps”) i es celebrarà el proper 19 de març a les instal·lacions de PIME Maó.

Visita del Conseller d’Economia del Govern de les Illes Balears al laboratori PIMELAB

El passat 10 de març, el conseller d’Economia del Govern de les Illes Balears, el Sr. Joaquín García i la seva directora general, la Sra. Lourdes Cardona, van visitar les instal·lacions del laboratori PIMELAB, per tal de conèixer de primera mà, els serveis que ofereix aquest al teixit empresarial de Menorca. El director del centre, Jaume Pons, va explicar al conseller el funcionament dels tres departaments del laboratori (Medi Ambient, Agroalimentari i Construcció) i els camps de treball més importants que s’estan desenvolupant actualment.

Geolodia 2014 (Jornada Geològica)

Per a la primera edició del Geolodia Menorca, el 2012 es va triar un interessant recorregut entre les platges de Binimel·là i Cala Mica, al nord de Menorca, terme municipal d’Es Mercadal, el que va haver de ser suspès per causes meteorològiques. D’aquesta manera, el Geolodia – Menorca 2014, neix amb la voluntat de complementar l’excursió del 2012, per un dels punts de major interès geològic de l’illa. La diversitat de roques i l’espectacularitat i atractiu de les seves formes, justifiquen l’elecció. La jornada tindrà lloc el diumenge 11 de maig a les 10:30h a BINIMEL·LÀ.

Sistema de Gestió Ambiental de la Platja de Cala Galdana (Ajuntament de Ferreries)

Per Decret d’Ajuntament en data 24/04/2013 , l’Ajuntament de Ferreries resol la contractació del laboratori PIMELAB pel servei de seguiment, revisió i actualització del Sistema de Gestió Ambiental de la Platja de Cala Galdana, per la temporada 2013, segons els requisits recollits a la norma UNE-EN ISO 14001:2004. L’Ajuntament de Ferreries està molt compromès amb el desenvolupament d’un turisme sostenible, i en la conservació del medi natural, especialment a la platja de Cala Galdana, principal atractiu turístic del municipi, i conscient de la necessitat d’una gestió ambiental sostenible de les seves activitats i prestacions de servei a la platja, i … Continue reading

Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables

Personal de PIMELAB ha assistit a la Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables, organitzada per la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. La Comissió Europea ha demanat a totes les regions d’Europa que elaborin estratègies regionals d’investigació, desenvolupament i innovació amb la finalitat d’optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees. El nou marc global exigeix un esforç d’especialització en aquelles àrees en què som excel·lents o tenim possibilitat de ser-ho, i de coordinació, tant a escala estatal com europea, de les polítiques de recerca i … Continue reading

PIMELAB renova la seva imatge a Internet

El laboratori PIMELAB ha renovat la seva presència a Internet, introduint millores en la seva estructura, amb la intenció de facilitar l’accés dels usuaris a la informació sobre els diversos serveis i activitats del centre. La web presenta un disseny actual en paral·lel a la nova imatge corporativa que permet navegar per les diferents seccions de forma ràpida i senzilla.