Modificació de la Norma de Qualitat dels formatges i formatges fosos

Es publica el Reial decret 818/2015, d’11 de setembre, pel qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, i pel qual es modifica la disposició transitòria segona del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil, la paleta i la canya de llom ibèric. Aquesta norma suprimeix les denominacions facultatives segons el contingut de matèria grassa, a fi que els operadors puguin efectuar declaracions nutricionals sobre el … Continue reading