Inicio / Presentació

Presentació

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, PIME Menorca, és una organització empresarial sense ànim de lucre. Va ser constituïda l’any 1977 amb l’objectiu de promoure i difondre els drets i interessos dels empresaris menorquins. Des de llavors, ha aconseguit agrupar més de 1.800 empreses integrades en més de 36 associacions.

La Federació ha combinat la seva labor patronal, en el marc de l’economia de mercat, independència i d’ajuda al desenvolupament de l’activitat econòmica insular, amb una clara vocació de servei al petit i mitja empresari de Menorca.

Per tal de posar a l’abast de les empreses de Menorca una infraestructura tecnològica adequada per a la implantació de sistemes de gestió i control de la qualitat, l’increment de la qualitat de producció, la millora de la competitivitat de les empreses a través de la innovació tecnològica, el foment de la modernització i diversificació de les industries a traves de la prestació de serveis als seus associats i la realització de projectes d’R+D+i, la Federació va crear el 1988 el Laboratori per a la Investigació i el Foment de la Qualitat – PIMELAB.El Centre va iniciar la seva activitat en el camp de l’edificació, anàlisi agrícola i control de qualitat de calçat. Amb el temps s’han anat ampliant les diverses seccions, incorporant nous serveis, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.

Les activitats actuals del centre són:

  • la realització de projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic, i estudis sectorials promovent la cooperació entre empreses.
  • la participació en programes i iniciatives europees, dins l’àmbit de la qualitat i la investigació, així com la promoció d’intercanvis a nivell nacional i internacional.
  • la col·laboració en la transferència de resultats d’investigació.
  • la promoció i realització d’accions formatives, informatives i de difusió dins l’àmbit de la qualitat, medi ambient i tecnologia.
  • la prestació d’assistència tècnica i serveis analítics per a la millora i el control de la qualitat.
  • la implantació de sistemes de gestió de la qualitat.