Inicio / Serveis / Assistència Tecnològica

Assistència Tecnològica

L’objectiu dels serveis d’assistència tecnològica al Centre Tecnològic Pimelab, és oferir als nostres clients solucions que els permetin ser més competitius dins del seu sector a través de tasques d’assessorament, consultoria i formació (nous processos i tecnologies, instal·lacions industrials, legislació i normativa, calibracions, seguritat i higiene, implantació de sistemes APPCC, llibre blau, traçabilitat)

La nostra gama de serveis es basa en el nostre compromís amb la qualitat i les bones pràctiques professionals per tal d’oferir als nostres clients les millors solucions.

Seguretat alimentària

La industria alimentaria s’ha d’orientar cap a les exigències d’un nou consumidor, més informat i exigent, que demanda aliments adequats al seu estil de vida. En aquest entorn, la seguretat alimentaria esdevé un factor clau per l’èxit dels productes en el mercat.

L’objectiu dels programes de seguretat i qualitat alimentaria és garantir que els aliments siguin innocus i de bona qualitat per assegurar que la població pugui gaudir d’un bon estat de salut i nutricional.

Pimelab ofereix la posibilitat de controlar tots els processos productius de la seva empresa, sigui del sector primari, industrial, hosteleria i restauració amb l’objectiu de proporcionar aliments segurs. Per aconseguir aquests objectius li oferim els següents serveis:

 • Auditories Higiènico-Sanitaries
 • Elaboració, implantació i seguiment de Sistemes de Pre-requisits – Llibre Blau
 • Elaboració, implantació i seguiment de Sistemes de APPCC
 • Assessorament per a la implantació de sistemes de traçabilitat en la industria alimentaria.
 • Elaboració de Plans i Programes d’Autocontrol per a Zones d’Abastiment d’Aigües de Consum Humà.
 • Elaboració de programes de formació adequats a les empreses.
 • Estudis de caducitat i vida útil de productes alimentaris.
 • Manteniment i Millora continua de programes de seguretat alimentaria.
 • Assessorament legal i Tramitació d’expedients sancionadors a empreses.

Calibracions

La traçabilitat dels resultats obtinguts mitjançant mesures físiques depèn en gran part de la calibració dels equips amb els que es mesura. La calibració d’aparells i instruments de mesura que intervenen en els processos de mesura químics també és important, però en menor grau que en els processos de mesura físics, ja que en els primers existeixen molts més factors que influeixen en el resultat final.

Els equips s’han de calibrar ja que les seves respostes generalment no són estables amb el temps. Considerant només aspectes dins del propi laboratori, podem constatar que les respostes dels equips, patrons, etc … varien amb el pas del temps degut a diverses causes: envelliment, deterioraments, neteges inadequades, reaccions químiques, etc …

El Centre de Pimelab disposa de l’equipament tècnic certificat necessari per a la calibració d’equips de mesura.

 • Temperatura (cambres de refrigeració, termòmetres, estufes, pasteuritzadors, etc.)
 • Humitat
 • Massa (balances)
 • Elèctrodes pH-metre, O2 conductivitat