Inicio / Serveis / Estudis Geotècnics i Geotècnia

Estudis Geotècnics i Geotècnia

S’ofereixen tot tipus de serveis pel sector de l’edificació, obra civil i medi ambient. Estudis geotècnics de solars per edificios, estudis per taluds, estudis de capes freàtiques, estudis hidrogeològics, etc…

L’àrea està formada per tècnics especialistes i integra serveis propis d’altres departaments de PIMELAB (laboratori analític per a sòls i aigua, equips de sondeig, serveis geològics, etc…)

Estudis Geotècnics

  • Estudis Geotècnics (segons la normativa vigent CTE)
  • Assajos “in situ” (sondejos de testimoni continu, DPSH, SPT, calicates, etc…)

Estudis Hidrogeològics

  • Exploració de recursos subterranis
  • Delimitació de perimetres de protecció
  • Assaigs de bombeig
  • Models matemàtics de flux

Estudis Contaminació del Sòl

  • Estudis Contaminació del Sòl (R.D. 9/2005)
  • Diseny de plans de mostreig
  • Campanyes de presa de mostres i assajos
  • Caracterització i anàlisi de riscos (RBCA)