Inicio / Presentació / Certificacions

Certificacions

El laboratori PIMELAB disposa dels següenst reconeixements oficials i/o acreditacions del seu sistema de qualitat:

  • Sistema de Qualitat certificat per AENOR segons la norma de qualitat UNE-EN ISO 9001:2008, amb nº de registre d’empresa ER-0839/2007.
  • Laboratori autoritzat per l’anàlisi d’alimento i begudes per la Conselleria de Salut i Consum del Govern  de les Illes Balears (nº 18.225).
  • Acreditació en l’Àrea de Control de Formigó i Components (EHC) pels assajos bàsics i complementaris, desde 1991. Inscrit en el Registre General nº 02001EHC06.
  • Acreditació en l’Àrea d’Assajos de Laboratori de Geotecnia (GTL) desde 1996. Inscrit en el Registr General nº 02011GTL06.
  • Inscrit en el 2002 en el Registre Oficial de OTRI, Oficina de Transferencia de Resultats d’Investigació del Ministeri de Ciencia i Tecnología amb el nº registre 176.
  • Membre de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.