Inicio / Presentació / Organigrama i Equip Tècnic

Organigrama i Equip Tècnic

Les Àrees acreditades parteixen de la figura del responsable de departament amb qualificació i experiència suficient en el funcionament d’aquesta activitat, assumint la totalitat de la responsabilitat que les activitats d’aquesta àrea siguin realitzades d’acord a la normes respectives d’aplicació.

PIMELAB disposa de personal tècnic, de gestió i de qualitat amb perfils, competència, mitjans i autoritat suficient per desenvolupar les tasques pròpies de la seva comesa.

El personal està capacitat per realitzar-la amb eficiència, disposa de l’actitud i aptitud necessàries per detectar possibles desviacions i, en la seva lògica conseqüència, per minimitzar o eliminar, segons escaigui els riscos de desviació afavorint la millora continua en tots els processos.

L’Equip Tècnic que conforma el laboratori;

  • JAUME PONS FUXÀ (Llicenciat en Ciències Químiques i Llicenciat en Ciència i Tecnología Alimentaria) Director Tècnic i de Qualitat del Centre PIMELAB. Àrea Química i Medi Ambient.
  • MERCÈ SUÁREZ GRUMÉ (Llicenciada en Ciencies Biològiques) Àrea de Microbiología, Agroalimentaria i Seguretat Alimentaria.
  • BRITTA HERNÁNDEZ SCHARF (Llicenciada en Ciències Geològiques i Postgrau en Hidrología) Àrea d’Edificació i Geotècnia.