Inicio / Serveis / Alimentació

Alimentació

El coneixement de la composició dels aliments, del seu contingut en nutrients, dels paràmetres que ens informen de la seva qualitat o de la presència de determinats contaminants és una informació fonamental per la gestió de la qualitat i la seguretat dels mateixos.

Un adequat Pla de Control de matèries primeres, productes en procés, productes acabats, superficies de les instalacions i l’aire de les sales és una tasca bàsica per garantir la seguretat dels aliments.

 • Industries láctees (Llet i Productes Làctics – formatge, nata, mantequilla, xerigot, brossat, etc…)
 • Industrias Cárniques i Carniceries (Carn, productes cárnis frescs, embotits curats, adobats, etc…)
 • Pastelería, Panadería i Bollería
 • Restaurants i Hotels
 • Elaboració i Distribució de menjars preparadas

Análisis Microbiológicos

 • Control de Calidad microbiológico
 • Análisis de Patógenos alimentarios (Escherichia coliListeria monocytogenes, Salmonella, etc…)
 • Contaminación química y microbiológica (Análisis Nutricionales)
 • Aditivos alimentarios
 • Inspecciones Higiénico-Sanitarias
 • Control higiénico de superficies, manipuladores y ambientes

Seguretat Alimentària

La indústria alimentària s’ha d’orientar cap a les exigències d’un nou consumidor, més informat i exigent, que demana aliments adequats al seu estil de vida. En aquest entorn, la seguretat alimentària esdevé un factor clau per a l’èxit dels productes en el mercat.

 • Auditories Higiènico-Sanitàries
 • Elaboració, implantació i seguiment de Sistemes de Pre-requisits – Llibre Blau
 • Elaboració, implantació i seguiment de Sistemes d’APPCC
 • Assessorament per a la implantació de sistemes de traçabilitat
 • Elaboració de programes de formació adequats a les empreses
 • Estudis de caducitat i de vida útil de productes alimentaris
 • Manteniment i Millora contínua de programes de seguretat alimentària
 • Assessorament legal i Tramitació d’expedients sancionadors a empreses