PIMELAB renova la seva imatge a Internet

El laboratori PIMELAB ha renovat la seva presència a Internet, introduint millores en la seva estructura, amb la intenció de facilitar l’accés dels usuaris a la informació sobre els diversos serveis i activitats del centre. La web presenta un disseny actual en paral·lel a la nova imatge corporativa que permet navegar per les diferents seccions de forma ràpida i senzilla.

El Laboratorio PIMELAB renova la certificació de qualitat ISO 9001:2008

Els dies 8 i 9 de maig, PIMELAB ha aconseguit renovar la certificació de qualitat ISO 9001:2008, que disposa des de 2007 (ER-0839/2007). La prestigiosa entitat AENOR ha atorgat la renovació fins al 2013, reconeixent que PIMELAB aplica un sistema de gestió de qualitat als seus processos d’anàlisis químics, microbiològics i físico-mecànics.

Preguntes més freqüents sobre el Registre Sanitari

Què ha suposat la recent aprovació del Reial decret de Registre Sanitari? L’aprovació del R.D. 191/2011, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, ha suposat la derogació de l’antic R.D. 1712/1991, de Registre General Sanitari d’Aliments, així com els articles que regulen autorització i inscripció del R.D. 3484/2000, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats, i del R.D. 1376/2003, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats.