PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de Millora d’Accesos a la Me-12, Maó (Menorca)

L’obra de millora dels accessos a la Me-12 a Maó (Ctra Maó – Aeroport de Menorca) ha estat adjudicada a les empreses M.Polo, S.L. i Acciona Infraestructures, sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra. Aquesta obra ha consistit en la millora dels accessos al nucli de Llumaçanes ia l’estació de bombers de Maó, controlant els terraplens i compactacions del terreny segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts ). El reforç del ferm de la Me-12 i la incorporació d’un … Continue reading

Preguntes més freqüents sobre els Estudis Geotècnics

Per més informació sobre la realització d’Estudis Geotècnics, contacti amb els nostres tècnics i/o obtingui més informació en l’apartat Geotecnia. Què ha de contenir un estudi geotècnic? Per al projectista, el terreny ha de ser un element més en el disseny de l’edificació. A més, el seu estudi aporta una sèrie de dades necessàries per al càlcul de les estructures. Per la seva banda, necessàriament l’informe de l’estudi geotècnic ha d’expressar i analitzar les dades obtingudes (del projecte, del terreny i del laboratori) per tal d’emetre i justificar adequadament una sèrie de conclusions, relatives al comportament del terreny com a suport de … Continue reading