Una empresa de Menorca, pionera en el Marcatge CE en Àrids Reciclats

Una empresa de Ciutadella de reciclatge d’àrids, J. TALTAVULL S.L., és pionera a nivell de Balears en obtenir el certificat europeu (Marcatge CE) per elaborar “Arena Ecològica”. Aquesta és la finalitat del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el qual es regula la producció i gestió dels residus procedents de la construcció i demolició en fomentar la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels residus de la construcció i demolició, contribuint a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció, així com la utilització d’àrids, i altres productes procedents de la seva valorització.