Inicio / Sanidad

Notícies en la categoria: Sanidad

Declaració d’al·lèrgens en aliments oferits pel sector de la Restauració

El Reglament UE 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor establir la OBLIGATORIETAT de declarar la presència de qualsevol dels lèrgens que figuren en l’Annex II del citat Reglament: En productes envasats: cal destacar els al·lèrgens en la llista d’ingredients mitjançant diferent tipografia de text. Si no hi ha llista d’ingredients, s’inclourà “conté…” . En tots els productes servits per la restauració al consumidor final s’ha de facilitar al consumidor la informació sobre els al·lèrgens potencials. Cada vegada són més les persones amb algun tipus d’intolerància davant al·lèrgens presents en molts dels aliments, és per això que el sector … Continue reading

Adjudicació a PIMELAB del Servei d’assessorament, Control analític d’aigües i prevenció de Legionella en l’Aeroport de Menorca

El laboratori PIMELAB ha estat l’adjudicatari de l’expedient MAH 103/15 “Serveis d’Assessorament, Control analític d’aigües i Prevenció Legionella en les instal·lacions d’aigua i climatització a l’Aeroport de Menorca”, una vegada realitzada l’obertura de proposicions econòmiques corresponents. L’expedient va dirigit a donar compliment a les diferents normes recentment promulgades, tant a nivell nacional com autonòmic, relacionades amb la qualitat de l’aigua, i de forma particular que estableix el RD 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, el RD 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum … Continue reading

Modificació de la Directiva Europea relativa a la Qualitat d’Aigües de Consum Humà

Per tal de garantir la coherència amb la legislació de la Unió Europea en matèria d’aigües destinades al consum humà s’ha actualitzat la directiva relativa a la qualitat de les mateixes (Directiva (UE) 2015/1787). La legislació vigent data de 1998 i cal adaptar-la a les noves necessitats introduint avenços científics i tècnics dels últims anys. La norma modifica i actualitza nivells fisicoquímics i periodicitats de mostreig entre d’altres.

Sessió Informativa sobre l’Advertencia d’Al·lèrgns en els Aliments (Reglament CE 1169/2011)

El proper 13/12/2014, entrarà en vigor el Reglament CE 1169/2011, sobre informació facilitada al consumidor, de manera que les empreses d’elaboració i establiments d’alimentació s’han d’adaptar al canvi de normativa en etiquetatge i informació al consumidor. Des del laboratori PIMELAB s’ha previst una sessió informativa per informar i resoldre tots els possibles dubtes que puguin sorgir pel que fa a l’aplicació pràctica del Reglament.

Nou Reglament que donará més informació al consumidor sobre la quantitat de gluten en aliments

S’ha publicat el Reglament  nº 828/2014 que regularà les mencions “sense gluten” i “molt baix en gluten” regulades fins ara pel Reglament nº 41/2009. El nou Reglament començarà a aplicar-se a partir del 20 de juliol de 2016, moment en el qual s’han d’aplicar els requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments i es derogarà l’anterior Reglament de acord amb el Reglament núm 828/2014.

Nova Norma de Qualitat de Derivats Càrnics (Reial Decret 474/2014)

El BOE va publicar el 18 de juny de 2014 el Reial Decret 474/2014, pel qual s’aprova la norma de qualitat de derivats càrnics que actualitza i simplifica la legislació anterior.Aquesta nova Norma es un exercici de síntesis i recopilació dels diferents productes càrnics que es produeixen a Espanya. Amb ella es facilita la competencia lleial entre les industries i demés operadors del mercat, s’estableix una categorització de productes per qualitats o categoríes que els faci comparables i garantitza que els consumidors consumeixin productes de qualitat perfectament caracteritzats, millorant la informació que reben i les seves denominacions de venda.

Creació de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)

El Consell de Ministres va aprovar, en data 17 de gener de 2014, el Reial Decret 19/2014, pel qual es refonen l’Institut Nacional de Consum (INC) i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) . D’aquesta manera, tots dos organismes autònoms s’uneixen en un de nou anomenat Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) . A partir d’aquesta data, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició assumeix les competències i responsabilitats que fins ara exercien ambdós organismes autònoms . El nou organisme neix amb una vocació integradora i de cooperació de tots els agents involucrats en la garantia … Continue reading

Sa Canova i Torralba consegueixen medalla en el premi més prestigios dels formatges (World Cheese Awards 2013)

El formatge menorquí segueix recollint els fruits d’una feina ben feta. Sa Canova i Torralba han aconseguit tres medalles en el prestigiós certamen internacional World Cheese Awards del 2013, celebrat a Birmingham (Regne Unit). És considerat el concurs internacional més important de formatges amb una participació que es compta per milers, uns 3.000 formatges d’arreu del món. Sa Canova ha rebut la medalla de plata en la categoria de formatges amb Denominació d’Origen, mentre que el curat ha obtingut la medalla de bronze. Per la seva banda, Torralba ha rebut medalla de bronze per a la seva formatge artesà elaborat … Continue reading

Novetats Legislatives en Etiquetatge de Productes Càrnics

El passat 6 de novembre va tenir lloc a les instal·lacions de Sa Granja a Maó, el Curs de formació en matèria d’etiquetatge de Productes Carnics, al qual van assistir tècnics del laboratori PIMELAB, per tal d’oferir als seus clients i socis de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca ( PIME Menorca), assistència tècnica al respecte. El responsable del curs va ser el cap del Departament de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr Miquel Àngel Frau Caldentey. Els objectius del curs van ser el donar a conèixer les novetats … Continue reading