Inicio / Sanidad (Pàgina 2)

Notícies en la categoria: Sanidad

Nou Reial Decret 742/2013, pel que s’estableixen els criteris técnico-sanitaris de les piscines

S’ha publicat al BOE d’11 d’octubre de 2013, el Reial Decret 742/2013 , de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnico-sanitaris de les piscines . Aquest Reial decret té per objecte establir els criteris bàsics tecnico-sanitaris de la qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats de l’ús de les mateixes.

Curs sobre Novetats Legislatives en matèria d’Etiquetatge Alimentari

Els dies 26 i 27 de febrer es va impartir en les instal·lacions de PIME Maó, un Curs sobre les Novetats Legislatives relatives a l’etiquetatge alimentari, per part de tècnics del Servei de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, a través de l’Associació de Curadors de Formatge de Menorca (vinculada a PIME Menorca). Els objectius del curs han estat el de donar a conèixer les novetats legislatives de la Unió Europea en matèria d’etiquetatge al sector agroalimentari referents a informació alimentària que s’ha de facilitar al consumidor, declaracions nutricionals i … Continue reading

Etiquetatge dels Aliments (Novetats respecte el Reglament CE 1169/2011)

L’etiquetatge dels aliments es troba actualment regulat al nostre país mitjançant el R.D. 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma General d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i que incorpora les disposicions de la legislació comunitària en la matèria. Aquesta norma, és d’aplicació tant per a l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final com a restaurants, hospitals, cantines i altres col·lectivitats similars.

Transmissió dels informes analítics, relatius a aigües de consum humà, a la base de dades del SINAC, segons el R.D. 140/2003

Per tal d’afavorir el compliment de l’article 30 del R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Ministeri de Sanitat i Consum ha desenvolupat una aplicació informàtica, per al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC) – http://sinac.msc.es/. L’objectiu fonamental del SINAC és disposar d’un sistema informatitzat per identificar, a nivell nacional, la qualitat sanitària de les aigües de consum, les infraestructures dels sistemes d’abastament, des de la captació fins a la distribució d’aigua, ja sigui a través de xarxes de distribució públiques o privades, cisternes i dipòsits mòbils o fixos, … Continue reading

Publicació del Decret 53/2012, sobre Vigilancia Sanitaria de les Aigües de Consum Humà de les Illes Balears

La publicació d’aquest Decret té per objecte desenvolupar en l’àmbit de les Illes Balears el R.D. 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, mitjançant l’aprovació del programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears, la creació de la Comissió de Control de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà i la creació del Registre d’Entitats Gestores dels Abastiments d’Aigua de Consum Humà o de qualsevol altra activitat lligada a aquests abastiments.

Preguntes més freqüents sobre el Registre Sanitari

Què ha suposat la recent aprovació del Reial decret de Registre Sanitari? L’aprovació del R.D. 191/2011, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, ha suposat la derogació de l’antic R.D. 1712/1991, de Registre General Sanitari d’Aliments, així com els articles que regulen autorització i inscripció del R.D. 3484/2000, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats, i del R.D. 1376/2003, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats.