Inicio / Aguas / Nou Reial Decret 742/2013, pel que s’estableixen els criteris técnico-sanitaris de les piscines

Nou Reial Decret 742/2013, pel que s’estableixen els criteris técnico-sanitaris de les piscines

S’ha publicat al BOE d’11 d’octubre de 2013, el Reial Decret 742/2013 , de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnico-sanitaris de les piscines .

Aquest Reial decret té per objecte establir els criteris bàsics tecnico-sanitaris de la qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats de l’ús de les mateixes.

La nova normativa estableix  criteris comuns de control en tot el territori espanyol, amb l’objectiu de promoure la salut i la prevenció d’enfermetats durant l’ús recreatiu de l’aigua, en concret l’ús d’instal·lacions de piscines, parcs aquàtics, centres d’hidromasatge o usos terapèutics de l’aigua.

Podem destacar els següents aspectes :

  • Les definicions dels tipus de piscines , indicades en l’article 2,
  • Les piscines noves han de tenir dosificació automàtica o semiautomàtica , fins i tot les particulars . Article 7.3 .
  • La informació al públic , que ha d’incloure : resultats d’anàlisi, informació sobre incidències , material divulgatiu sobre prevenció de riscos , informació sobre les substàncies químiques , informació sobre socorrista i centres de salut , normes d’ús de la piscina.
  • El personal de manteniment haurà d’estar en possessió d’una titulació adequada ( si bé el Ministeri es autoconcede un període de 2 anys per establir els continguts formatius que haurà de superar aquest personal ) . Article 8 i Disposició addicional tercera .

Es deroga l’Ordre de 31 de maig de 1960 i l’Ordre de 12 de juliol de 1961. El R.D. entrarà en vigor 2 mesos després de la seva publicació al BOE , és dia 11 de desembre de 2013.