Inicio / Alimentación / Novetats Legislatives en Etiquetatge de Productes Càrnics

Novetats Legislatives en Etiquetatge de Productes Càrnics

El passat 6 de novembre va tenir lloc a les instal·lacions de Sa Granja a Maó, el Curs de formació en matèria d’etiquetatge de Productes Carnics, al qual van assistir tècnics del laboratori PIMELAB, per tal d’oferir als seus clients i socis de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca ( PIME Menorca), assistència tècnica al respecte.

El responsable del curs va ser el cap del Departament de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr Miquel Àngel Frau Caldentey.

Els objectius del curs van ser el donar a conèixer les novetats legislatives de la Unió Europea en matèria d’etiquetatge del sector agroalimentari referent a la informació alimentària que s’ha de facilitar al consumidor, declaracions nutricionals, així com les relatives a la salut, la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament dels infants.

  • Novetats legislatives referents a la informació facilitada al consumidor : etiquetatge obligatori , condicionat i facultatiu .
  • Conflicte IGP , marca registrada i indicació de procedència .
  • Responsabilitat en matèria d’etiquetatge .
  • Declaració de la presència d’al·lèrgens en els productes carnis .
  • Aspectes més destacables de les declaracions nutricionals
  • Introducció a les declaracions de propietats saludables.
  • Aplicació i interpretació de la normativa dels productes carnis.

Saps que la majoria de les infraccions detectades en els controls dels aliments es troben vinculades a incorreccions o defectes d’etiquetatge, a una falta d’informació o a l’ús de mencions no autoritzades? Per això, conèixer i respectar les normes d’etiquetatge és fonamental,en gran mesura per l’estalvi de costos, de temps i de recursos. Contacta amb els nostres tècnics de la secció de Seguretat Alimentaria per tal de resoldre els teus dubtes.

PER QUALSEVOL TIPUS D’INFORMACIÓ REFERENT A L’ETIQUETATGE ALIMENTARI, NO DUBTI EN CONSULTAR ALS NOSTRES TÈCNICS DE LA SECCIÓ DE SEGURETAT ALIMENTARIA.