Inicio / Calidad

Notícies en la categoria: Calidad

Declaració d’al·lèrgens en aliments oferits pel sector de la Restauració

El Reglament UE 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor establir la OBLIGATORIETAT de declarar la presència de qualsevol dels lèrgens que figuren en l’Annex II del citat Reglament: En productes envasats: cal destacar els al·lèrgens en la llista d’ingredients mitjançant diferent tipografia de text. Si no hi ha llista d’ingredients, s’inclourà “conté…” . En tots els productes servits per la restauració al consumidor final s’ha de facilitar al consumidor la informació sobre els al·lèrgens potencials. Cada vegada són més les persones amb algun tipus d’intolerància davant al·lèrgens presents en molts dels aliments, és per això que el sector … Continue reading

PIMELAB, pioner en la implantació de la norma UNE-EN 16194 de Sanitaris portàtils

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha distingit a l’empresa menorquina SANIEC, especialitzada en el lloguer i manteniment de sanitaris portàtils, amb la certificació UNE-EN 16194. Aquest certificat és pionera a nivell de Balears, i fins i tot en l’àmbit estatal, ja que actualment únicament hi ha unes deu empreses certificades amb el Sello AENOR de la norma. PIMELAB ha realitzat la implantació i el seguiment del sistema documental de la norma UNE-EN 16194 a l’empresa, amb estreta col·laboració amb el gerent, Jaume Ventura. Aquest reconeixement és un premi a la tasca realitzada durant més de 15 anys.

AENOR publica una guia per l’aplicació de UNE-EN ISO 9001:2015

AENOR ha publicat una guia per a l’aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001: 2015, en què es dóna la informació per dissenyar, implantar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat en base a l’aplicació d’UNE-EN ISO 9001 : 2015. Encara que s’ha posat cert èmfasi en explicar els aspectes innovadors de la nova norma UNE-EN ISO 9001: 2015, la publicació explica de manera senzilla i pràctica cadascun dels seus requisits, pretenent que sigui útil per al lector que no tingui un coneixement previ de la mateixa.

Nou Reglament que donará més informació al consumidor sobre la quantitat de gluten en aliments

S’ha publicat el Reglament  nº 828/2014 que regularà les mencions “sense gluten” i “molt baix en gluten” regulades fins ara pel Reglament nº 41/2009. El nou Reglament començarà a aplicar-se a partir del 20 de juliol de 2016, moment en el qual s’han d’aplicar els requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments i es derogarà l’anterior Reglament de acord amb el Reglament núm 828/2014.

Nova versió de la norma UNE-EN ISO 9001:2015

S’ha publicat oficialment l’esborrany de la norma ISO 9001: 2015, revisada pel comitè ISO/TC 176. En aquesta nova versió es millora la redacció de manera que la fa més compatible a serveis. Com a principals canvis destaca la planificació i el lideratge. Es manté l’enfocament per processos i s’emfatitza el procés de millora contínua per part de l’organització. PIMELAB posa a la seva disposició als seus tècnics per ajudar-los a implementar en la seva organització els canvis en la nova versió.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de la “Nova EDAR de Ferreries”

L’obra de de construcció de la “Nova EDAR de Ferreries” ha estat adjudicada a la UTE Juan Mora, S.A. OMS SACEDE, S.A.U. per un import d’adjudicació de 2.447.622,00 € (IVA exclòs), essent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra, i el control ambiental de la mateixa. Actualment, a causa dels increments de cabal ia la tecnologia de tractament, les instal·lacions existents resulten insuficients per obtenir els requisits de qualitat exigits en la normativa d’aplicació. A més es dotarà a planta d’un tractament terciari per millorar la qualitat de l’efluent.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de “Vial de bicicletes i Condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior”

L’obra de de construcció del “Vial de bicicletes i condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior a l’encreuament amb la carretera ME-12, FASE 1” ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, SA sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra. Aquesta obra ha consistit en la millora del tram comprès entre el poblat prehistòric de Torralba i l’encreuament amb la Me-12, així com la construcció d’un vial de bicicletes paral·lel al tram, controlant els terraplens, compactacions del terreny i material utilitzat segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals … Continue reading

Nova Norma de Qualitat de Derivats Càrnics (Reial Decret 474/2014)

El BOE va publicar el 18 de juny de 2014 el Reial Decret 474/2014, pel qual s’aprova la norma de qualitat de derivats càrnics que actualitza i simplifica la legislació anterior.Aquesta nova Norma es un exercici de síntesis i recopilació dels diferents productes càrnics que es produeixen a Espanya. Amb ella es facilita la competencia lleial entre les industries i demés operadors del mercat, s’estableix una categorització de productes per qualitats o categoríes que els faci comparables i garantitza que els consumidors consumeixin productes de qualitat perfectament caracteritzats, millorant la informació que reben i les seves denominacions de venda.

Sa Canova i Torralba consegueixen medalla en el premi més prestigios dels formatges (World Cheese Awards 2013)

El formatge menorquí segueix recollint els fruits d’una feina ben feta. Sa Canova i Torralba han aconseguit tres medalles en el prestigiós certamen internacional World Cheese Awards del 2013, celebrat a Birmingham (Regne Unit). És considerat el concurs internacional més important de formatges amb una participació que es compta per milers, uns 3.000 formatges d’arreu del món. Sa Canova ha rebut la medalla de plata en la categoria de formatges amb Denominació d’Origen, mentre que el curat ha obtingut la medalla de bronze. Per la seva banda, Torralba ha rebut medalla de bronze per a la seva formatge artesà elaborat … Continue reading

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Rehabilitació del Palau Ca’n Oliver de Maó

El Palau Oliver és una de les cases senyorials més destacades de Maó i va ser construïda al segle XVIII per encàrrec del comerciant Llorenç Oliver i Morillo. El palau ocupa una superfície aproximada de 500 m2, amb una alçada de 3 plantes més porxos i coronat per una torreta de vigilància. Adquirit per l’Ajuntament de Maó, serà la seu del futur centre d’art contemporani “Ca n’Oliver”. L’empresa DRAGADOS, S.A. ha estat l’adjudicatària de la rehabilitació de l’immoble, i el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat de l’obra, en la qual s’ha utilitzat formigó lleuger (a base d’arlita) … Continue reading