Guía Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició (RCD’s)

El 17 d’octubre del 2012, es va presentar al Col·legi d’Enginyers de Camins de Madrid, la Guia Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició. La Guia presenta els requisits tècnics que han de complir els àrids reciclats i els usos recomanats per les obres de construcció, i és una iniciativa de l’Associació Espanyola de Gestors de Residus de Construcció i Demolició, GERD, que agrupa a Espanya a més de 80 empreses de reciclatge, amb presència a totes les CCAA, membre corporatiu d’AENOR i integrada en la Federació Internacional de Reciclatge FIR. Encara que el control per a … Continue reading