Inicio / Medio Ambiente

Notícies en la categoria: Medio Ambiente

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de la “Nova EDAR de Ferreries”

L’obra de de construcció de la “Nova EDAR de Ferreries” ha estat adjudicada a la UTE Juan Mora, S.A. OMS SACEDE, S.A.U. per un import d’adjudicació de 2.447.622,00 € (IVA exclòs), essent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra, i el control ambiental de la mateixa. Actualment, a causa dels increments de cabal ia la tecnologia de tractament, les instal·lacions existents resulten insuficients per obtenir els requisits de qualitat exigits en la normativa d’aplicació. A més es dotarà a planta d’un tractament terciari per millorar la qualitat de l’efluent.

Sistema de Gestió Ambiental de la Platja de Cala Galdana (Ajuntament de Ferreries)

Per Decret d’Ajuntament en data 24/04/2013 , l’Ajuntament de Ferreries resol la contractació del laboratori PIMELAB pel servei de seguiment, revisió i actualització del Sistema de Gestió Ambiental de la Platja de Cala Galdana, per la temporada 2013, segons els requisits recollits a la norma UNE-EN ISO 14001:2004. L’Ajuntament de Ferreries està molt compromès amb el desenvolupament d’un turisme sostenible, i en la conservació del medi natural, especialment a la platja de Cala Galdana, principal atractiu turístic del municipi, i conscient de la necessitat d’una gestió ambiental sostenible de les seves activitats i prestacions de servei a la platja, i … Continue reading