Control de la Corrosió en Sistemes de Distribució d’Aigua (Index de Langelier)

La corrosió té lloc a causa que els metalls tendeixen a oxidar-se quan es troben en contacte amb l’aigua, resultant en la formació de sòlids estables. La corrosió en els sistemes de distribució d’aigua pot tenir un impacte sobre la salut dels consumidors, els costos del tractament de l’aigua i en l’aparença de l’aigua final. Diversos mètodes poden ser utilitzats per diagnosticar, avaluar i controlar els problemes de la corrosió. Les tècniques per controlar inclouen consideracions en el disseny dels sistemes de distribució i la seva fontaneria, modificacions de la qualitat de l’aigua, inhibidors de corrosió, protecció catòdica, capes i … Continue reading