Inicio / Edificación

Notícies en la categoria: Edificación

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de la “Nova EDAR de Ferreries”

L’obra de de construcció de la “Nova EDAR de Ferreries” ha estat adjudicada a la UTE Juan Mora, S.A. OMS SACEDE, S.A.U. per un import d’adjudicació de 2.447.622,00 € (IVA exclòs), essent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra, i el control ambiental de la mateixa. Actualment, a causa dels increments de cabal ia la tecnologia de tractament, les instal·lacions existents resulten insuficients per obtenir els requisits de qualitat exigits en la normativa d’aplicació. A més es dotarà a planta d’un tractament terciari per millorar la qualitat de l’efluent.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de “Vial de bicicletes i Condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior”

L’obra de de construcció del “Vial de bicicletes i condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior a l’encreuament amb la carretera ME-12, FASE 1” ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, SA sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra. Aquesta obra ha consistit en la millora del tram comprès entre el poblat prehistòric de Torralba i l’encreuament amb la Me-12, així com la construcció d’un vial de bicicletes paral·lel al tram, controlant els terraplens, compactacions del terreny i material utilitzat segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals … Continue reading

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Rehabilitació del Palau Ca’n Oliver de Maó

El Palau Oliver és una de les cases senyorials més destacades de Maó i va ser construïda al segle XVIII per encàrrec del comerciant Llorenç Oliver i Morillo. El palau ocupa una superfície aproximada de 500 m2, amb una alçada de 3 plantes més porxos i coronat per una torreta de vigilància. Adquirit per l’Ajuntament de Maó, serà la seu del futur centre d’art contemporani “Ca n’Oliver”. L’empresa DRAGADOS, S.A. ha estat l’adjudicatària de la rehabilitació de l’immoble, i el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat de l’obra, en la qual s’ha utilitzat formigó lleuger (a base d’arlita) … Continue reading

PIMELAB realitza el Control de Qualitat i Seguiment Ambiental de la Fase I de l’Ampliació de l’Abocador de Milà II, Maó (Menorca)

La Fase I de l’ampliació de l’abocador de residus no perillosos de Milà II a Maó (Menorca), ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, S.A. per un import d’adjudicació de 2.264.500,00 €, per part del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca. El laboratori PIMELAB s’ha encarregat del control de qualitat de l’obra, així com del seguiment ambiental de la mateixa, d’acord amb el pla de control de qualitat de l’obra. S’ha comptat amb el suport i dilatada experiència de l’empresa Lurgintza, S.A. com enginyeria geològica pel control dels Geosintètics d’impermeabilització i de la barrera geològica artificial de l’abocador.

Nou Reglament Europeu de Productes de Construcció UE 305/2011

L’aparició del Reglament Europeu de Productes de Construcció n º 305/2011, ha anul·lat i substituït la Directiva de Productes de Construcció el dia 1 de juliol de 2013, suposant una sèrie de canvis en els diferents aspectes i tasques a realitzar pels fabricants de productes de construcció per a la col·locació del marcatge CE en els seus productes, en particular en la documentació a elaborar i, si escau, lliurar als receptors d’aquests productes.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de l’obra del Nou CEIP de Maó (Mª Lluïsa Serra) i de la Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó.

La construcció del nou Col·legi Públic Mª Lluïsa Serra de Maó, ubicat al Camí d’en Guixó, ha estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials. Les obres de Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó, a estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de Millora d’Accesos a la Me-12, Maó (Menorca)

L’obra de millora dels accessos a la Me-12 a Maó (Ctra Maó – Aeroport de Menorca) ha estat adjudicada a les empreses M.Polo, S.L. i Acciona Infraestructures, sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra. Aquesta obra ha consistit en la millora dels accessos al nucli de Llumaçanes ia l’estació de bombers de Maó, controlant els terraplens i compactacions del terreny segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts ). El reforç del ferm de la Me-12 i la incorporació d’un … Continue reading

Preguntes més freqüents sobre els Estudis Geotècnics

Per més informació sobre la realització d’Estudis Geotècnics, contacti amb els nostres tècnics i/o obtingui més informació en l’apartat Geotecnia. Què ha de contenir un estudi geotècnic? Per al projectista, el terreny ha de ser un element més en el disseny de l’edificació. A més, el seu estudi aporta una sèrie de dades necessàries per al càlcul de les estructures. Per la seva banda, necessàriament l’informe de l’estudi geotècnic ha d’expressar i analitzar les dades obtingudes (del projecte, del terreny i del laboratori) per tal d’emetre i justificar adequadament una sèrie de conclusions, relatives al comportament del terreny com a suport de … Continue reading

Una empresa de Menorca, pionera en el Marcatge CE en Àrids Reciclats

Una empresa de Ciutadella de reciclatge d’àrids, J. TALTAVULL S.L., és pionera a nivell de Balears en obtenir el certificat europeu (Marcatge CE) per elaborar “Arena Ecològica”. Aquesta és la finalitat del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el qual es regula la producció i gestió dels residus procedents de la construcció i demolició en fomentar la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels residus de la construcció i demolició, contribuint a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció, així com la utilització d’àrids, i altres productes procedents de la seva valorització.

Guía Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició (RCD’s)

El 17 d’octubre del 2012, es va presentar al Col·legi d’Enginyers de Camins de Madrid, la Guia Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició. La Guia presenta els requisits tècnics que han de complir els àrids reciclats i els usos recomanats per les obres de construcció, i és una iniciativa de l’Associació Espanyola de Gestors de Residus de Construcció i Demolició, GERD, que agrupa a Espanya a més de 80 empreses de reciclatge, amb presència a totes les CCAA, membre corporatiu d’AENOR i integrada en la Federació Internacional de Reciclatge FIR. Encara que el control per a … Continue reading