Inicio / Calidad / PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de Millora d’Accesos a la Me-12, Maó (Menorca)

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de Millora d’Accesos a la Me-12, Maó (Menorca)

L’obra de millora dels accessos a la Me-12 a Maó (Ctra Maó – Aeroport de Menorca) ha estat adjudicada a les empreses M.Polo, S.L. i Acciona Infraestructures, sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra.

Aquesta obra ha consistit en la millora dels accessos al nucli de Llumaçanes ia l’estació de bombers de Maó, controlant els terraplens i compactacions del terreny segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts ).

El reforç del ferm de la Me-12 i la incorporació d’un carril per a ciclistes ha completat el projecte de millora que ha estat desenvolupat durant els mesos de febrer a maig del 2013.