Inicio / Calidad / PIMELAB realitza el Control de Qualitat de l’obra del Nou CEIP de Maó (Mª Lluïsa Serra) i de la Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de l’obra del Nou CEIP de Maó (Mª Lluïsa Serra) i de la Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó.

La construcció del nou Col·legi Públic Mª Lluïsa Serra de Maó, ubicat al Camí d’en Guixó, ha estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials.

Les obres de Reforma i Ampliació de l’IES Pasqual Calbó de Maó, a estat executada per les empreses DRAGADOS i JUAN MORA, sent el laboratori PIMELAB el laboratori de control de qualitat dels materials.

El control de qualitat ha consistit en el control del formigó, acer corrugat i proves “in situ” d’estanqueïtat en cobertes, d’acord amb la normativa vigent i segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Totes dues obres han estat promogudes per la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears.