Inicio / Calidad / PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de “Vial de bicicletes i Condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior”

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de “Vial de bicicletes i Condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior”

L’obra de de construcció del “Vial de bicicletes i condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior a l’encreuament amb la carretera ME-12, FASE 1” ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, SA sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra.

Aquesta obra ha consistit en la millora del tram comprès entre el poblat prehistòric de Torralba i l’encreuament amb la Me-12, així com la construcció d’un vial de bicicletes paral·lel al tram, controlant els terraplens, compactacions del terreny i material utilitzat segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts).