Inicio / Calidad / Nova Norma de Qualitat de Derivats Càrnics (Reial Decret 474/2014)

Nova Norma de Qualitat de Derivats Càrnics (Reial Decret 474/2014)

El BOE va publicar el 18 de juny de 2014 el Reial Decret 474/2014, pel qual s’aprova la norma de qualitat de derivats càrnics que actualitza i simplifica la legislació anterior.Aquesta nova Norma es un exercici de síntesis i recopilació dels diferents productes càrnics que es produeixen a Espanya.

Amb ella es facilita la competencia lleial entre les industries i demés operadors del mercat, s’estableix una categorització de productes per qualitats o categoríes que els faci comparables i garantitza que els consumidors consumeixin productes de qualitat perfectament caracteritzats, millorant la informació que reben i les seves denominacions de venda.

La Norma fixa la situació pels Derivats Càrnics en funció del tractament als que han estat sotmesos, així com els factors de composició i qualitat, i en particular, el marcatge i identificació de pernils pel control del periode d’elaboració, l’autocontrol i la traçabilitat, i un annex I amb les característiques físico-químiques que tenen que cumplir.

Amb aquesta simplificació s’avança en l’objectiu d’afavorir la unitat de mercat i l’eliminació d’obstacles al desenvolupament de l’activitat econòmica, en un sector tan important a Espanya com és el de la indústria càrnica. Així mateix, s’ha adaptat la nova regulació a la normativa comunitària aplicable, de caràcter horitzontal.

Caracterització en funció del tractament

La norma caracteritza els derivats carnis, en una primera tipificació, en funció de si són tractats per la calor o no. En el primer grup els productes s’agrupen en funció de la intensitat del tractament tèrmic aplicat; en el segon es classifiquen segons el tipus concret de tractament aplicat: curat-maduració, orejat, marinat-adobat, salmuerizado, inclosos altres derivats carnis que no han estat sotmesos a tractament.

Classificació dels derivats càrnics

Es defineix amb major grau de detall determinats productes, com el xoriço, la llonganissa i altres, que són més importants dins de la producció nacional de derivats carnis. El text incorpora els ingredients essencials i facultatius que poden incorporar els derivats carnis, així com les característiques fisicoquímiques bàsiques i que determinen la seva qualitat, que han de complir els productes més emblemàtics de la indústria de derivats carnis.

Denominació de venda dels productes

Inclou una relació, no exhaustiva ni limitadora, de productes tradicionals i denominacions consagrades per l’ús de la gran varietat de productes que s’elaboren a la indústria càrnia a Espanya, amb una descripció bàsica de la composició i el tractament a què és sotmès cadascun d’ells.

Millores de la nova Norma de Derivats Càrnics:

  • Facilitarà la competència lleial ntre les indústries i altres operadors del mercat, establint una categorització de productes per qualitats i qualitats o categories que els faci comparables, evitant així pràctiques que suposin competència deslleial.
  • També promourà la innovació i desenvolupament de nous derivats carnis, com ara els procedents de carn d’au que fins al moment no comptaven amb una regulació específica, i el consum està molt estès avui dia entre la població.
  • Garantirà que els consumidors adquireixen productes de qualitat i perfectament caracteritzats; i millorarà la informació que reben, clarificant les denominacions de venda i proporcionant major i millor informació en l’etiquetatge.
  • Permetrà actualitzar les característiques fisicoquímiques aplicables a determinats productes carnis, contribuint així a millorar la capacitat de la indústria per adaptar-se a les noves necessitats del mercat.

Amb ella s’actualitza el marc normatiu que en alguns casos tenia més de 30 anys. El Reial Decret ha entrat en vigor a partir del dia 19 de juny.