Inicio / Aguas / PIMELAB realitza el Control de Qualitat i Seguiment Ambiental de la Fase I de l’Ampliació de l’Abocador de Milà II, Maó (Menorca)

PIMELAB realitza el Control de Qualitat i Seguiment Ambiental de la Fase I de l’Ampliació de l’Abocador de Milà II, Maó (Menorca)

La Fase I de l’ampliació de l’abocador de residus no perillosos de Milà II a Maó (Menorca), ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, S.A. per un import d’adjudicació de 2.264.500,00 €, per part del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca.

El laboratori PIMELAB s’ha encarregat del control de qualitat de l’obra, així com del seguiment ambiental de la mateixa, d’acord amb el pla de control de qualitat de l’obra. S’ha comptat amb el suport i dilatada experiència de l’empresa Lurgintza, S.A. com enginyeria geològica pel control dels Geosintètics d’impermeabilització i de la barrera geològica artificial de l’abocador.

A petició del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, s’ha assessorat tècnicament en el projecte d’instal · lació de l’estació de tractament dels lixiviats generats en els vasos de l’abocador, amb l’objectiu d’establir un procés de gestió i tractament en funció models paràmetres obtinguts, de les tecnologies existents al mercat i del compliment de la normativa d’abocament.