Inicio / Calidad / Nou Reglament que donará més informació al consumidor sobre la quantitat de gluten en aliments

Nou Reglament que donará més informació al consumidor sobre la quantitat de gluten en aliments

S’ha publicat el Reglament  nº 828/2014 que regularà les mencions “sense gluten” i “molt baix en gluten” regulades fins ara pel Reglament nº 41/2009. El nou Reglament començarà a aplicar-se a partir del 20 de juliol de 2016, moment en el qual s’han d’aplicar els requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments i es derogarà l’anterior Reglament de acord amb el Reglament núm 828/2014.

Entre les principals novetats o punts clau d’aquest Reglament destaquem:

  • Es determina que la declaració «sense gluten» només es pot utilitzar quan els aliments, tal com es venen al consumidor final, no continguin més de 20 mg / kg de gluten.
  • La declaració «molt baix en gluten» només es pot utilitzar quan aliments que continguin blat, sègol, ordi, civada o les seves varietats híbrides, o que continguin un o més ingredients fets a partir d’aquests cereals, que s’hagin processat específicament per reduir el seu contingut de gluten, no continguin més de 100 mg / kg de gluten en l’aliment tal com es ven al consumidor final.

DECLARACIONS QUE ACCEPTA EL NOU REGLAMENT

  • “Adequat per a les persones amb intolerància al gluten”
  • “Adequat per a celíacs”
  • “Elaborat específicament per a persones amb intolerància al gluten”
  • “Elaborat específicament per a celíacs”

Aquestes dues últimes declaracions poden figurar si l’aliment està específicament elaborat, preparat i / o processat per:

  1. reduir el contingut de gluten d’un o diversos ingredients que contenen gluten, o
  2. substituir els ingredients que contenen gluten per altres ingredients exempts de gluten de forma natural.

Actualment, les normes d’ús de les indicacions «sense gluten» i «molt baix contingut de gluten» s’especifiquen en el Reglament (CE) núm. 41/2009 de la Comissió, de 20 de gener de 2009, sobre la composició i etiquetatge de productes alimentaris apropiats per a persones amb intolerància al gluten.

Amb la publicació del Reglament núm 828/2014 relatiu als requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments, es regulen de nou els requisits aplicables a la informació sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments. El nou Reglament serà aplicable a partir del 20 juliol 2016.