Inicio / Alimentación / Declaració d’al·lèrgens en aliments oferits pel sector de la Restauració

Declaració d’al·lèrgens en aliments oferits pel sector de la Restauració

El Reglament UE 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor establir la OBLIGATORIETAT de declarar la presència de qualsevol dels lèrgens que figuren en l’Annex II del citat Reglament:

  • En productes envasats: cal destacar els al·lèrgens en la llista d’ingredients mitjançant diferent tipografia de text. Si no hi ha llista d’ingredients, s’inclourà “conté…” .
  • En tots els productes servits per la restauració al consumidor final s’ha de facilitar al consumidor la informació sobre els al·lèrgens potencials.

Cada vegada són més les persones amb algun tipus d’intolerància davant al·lèrgens presents en molts dels aliments, és per això que el sector de Restauració del nostre país es veurà obligat, abans que finalitzi aquest any 2014, a informar els seus clients de les substàncies al·lèrgens que puguin contenir els seus plats.

Aquesta informació també es veurà ampliada a tots aquells establiments que venguin aliments a granel envasats per ells mateixos, aliments que entre d’altres poden comprendre des de la carn, el peix, el pa o la fruita seca.

Aquest desafiament legislatiu abastarà des del més petit bar fins a un restaurant amb estrella Michelin i serà efectiu quan Espanya, abans que finalitzi l’any, transposi part del Reglament Comunitari 1169/2011 relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor.

El que es busca per part de la Unió Europea és que qualsevol consumidor tingui les mateixes oportunitats a l’hora de comprar o degustar un aliment o plat, sense que hagi d’estar envasat per consumir amb seguretat, i que no sigui simplement l’etiquetatge allò que proporcioni informació o es converteixi en una limitació a l’hora d’adquirir un producte, per així aconseguir que en tots els aliments, la informació alimentària obligatòria estigui disponible i sigui fàcilment accessible.

La llista de substàncies amb possibles lèrgens que proporcionen des de Brussel és àmplia, entre ells els cereals amb gluten, fruits de closca, l’api, la mostassa, sèsam, diòxid de sofre, tramussos i mol · luscs, aquests i molts més formen part dels principals ingredients inclosos entre els que s’han d’especificar segons el Reglament 1169/2011.

Des de la AECOSAN ja estan treballant en això perquè aviat es posi en marxa, i així poder oferir més garanties al consumidor amb lèrgia alimentària.