Inicio / Sanidad / Modificació de la Directiva Europea relativa a la Qualitat d’Aigües de Consum Humà

Modificació de la Directiva Europea relativa a la Qualitat d’Aigües de Consum Humà

Per tal de garantir la coherència amb la legislació de la Unió Europea en matèria d’aigües destinades al consum humà s’ha actualitzat la directiva relativa a la qualitat de les mateixes (Directiva (UE) 2015/1787).

La legislació vigent data de 1998 i cal adaptar-la a les noves necessitats introduint avenços científics i tècnics dels últims anys.

La norma modifica i actualitza nivells fisicoquímics i periodicitats de mostreig entre d’altres.

Pel que fa a qualitat microbiològica es refereix és important destacar la introducció de la nova norma ISO 9308-1 per a anàlisi d’Escherichia coli i coliformes mitjançant la sembra en agar cromogènic CCA (que substitueix els anteriors protocols amb agar tergitol).

Així mateix també és interessant destacar la introducció de la norma ISO 14189 per a l’anàlisi de Clostridium perfringens i les seves espores usant l’agar TSC + cicloserina.

Aquesta entrada està publicada a Sanidad.