Inicio / General / Adjudicació a PIMELAB del Servei d’assessorament, Control analític d’aigües i prevenció de Legionella en l’Aeroport de Menorca

Adjudicació a PIMELAB del Servei d’assessorament, Control analític d’aigües i prevenció de Legionella en l’Aeroport de Menorca

El laboratori PIMELAB ha estat l’adjudicatari de l’expedient MAH 103/15 “Serveis d’Assessorament, Control analític d’aigües i Prevenció Legionella en les instal·lacions d’aigua i climatització a l’Aeroport de Menorca”, una vegada realitzada l’obertura de proposicions econòmiques corresponents.

L’expedient va dirigit a donar compliment a les diferents normes recentment promulgades, tant a nivell nacional com autonòmic, relacionades amb la qualitat de l’aigua, i de forma particular que estableix el RD 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, el RD 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà i el Decret 53/2012, sobre la vigilància de les aigües de consum humà de les Illes Balears.

El laboratori PIMELAB, porta realitzant els controls analítics i l’assessorament tècnic des del 2007, la qual cosa corrobora la serietat dels treballs i la professionalitat dels nostres tècnics.

Dintre de l’expedient es troba el control analític i de rendiments de depuració de l’estació depuradora (EDAR) de les instal·lacions aeroportuàries. Aquesta depuradora funciona amb la tecnologia de processos per membranes, pionera a Menorca.