Inicio / Sanidad / Creació de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)

Creació de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)

El Consell de Ministres va aprovar, en data 17 de gener de 2014, el Reial Decret 19/2014, pel qual es refonen l’Institut Nacional de Consum (INC) i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) . D’aquesta manera, tots dos organismes autònoms s’uneixen en un de nou anomenat Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) .

A partir d’aquesta data, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició assumeix les competències i responsabilitats que fins ara exercien ambdós organismes autònoms . El nou organisme neix amb una vocació integradora i de cooperació de tots els agents involucrats en la garantia de la seguretat dels consumidors, en el seu sentit més ampli .

La refosa de tots dos organismes autònoms permet abordar la protecció dels consumidors i usuaris des d’un únic òrgan administratiu sota una sola direcció que garanteixi la unitat de criteri, dificulti les disfuncions en el compliment de les tasques i faci guanyar en eficàcia i eficiència la gestió de l’Administració General de l’Estat .

El nou organisme autònom té la naturalesa dels previstos en l’article 43.1.a de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat. Es troba adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de la Secretària General de Sanitat i Consum, i compta amb personalitat jurídica diferenciada i plena capacitat d’obrar .

Aquesta entrada està publicada a Sanidad.