Inicio / Aguas / Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables

Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables

Personal de PIMELAB ha assistit a la Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables, organitzada per la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

La Comissió Europea ha demanat a totes les regions d’Europa que elaborin estratègies regionals d’investigació, desenvolupament i innovació amb la finalitat d’optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees.

El nou marc global exigeix un esforç d’especialització en aquelles àrees en què som excel·lents o tenim possibilitat de ser-ho, i de coordinació, tant a escala estatal com europea, de les polítiques de recerca i innovació.

L’elaboració d’una estratègia d’especialització intelogente (RIS 3) i la seva posterior aprovació per la Comissió Europea és condició prèvia imprescindible per al futur accés a fons FEDER.

Els objectius primordials de la Mesa han estat:

  • Identificar demandes del sector de R + D + I
  • Analitzar la capacitat de consolidació del sector a especialització competitiva en R+D+i capaç de generar retorns elevats.
  • Concretar els factors competitius del sector enfront dels seus competidors a nivell internacional.
  • Identificar si el sector empresarial troba personal qualificat procedent de la UIB, o bé ha de recórrer a altres universitats.
  • Identificar noves oportunitats de negoci, competitives i sostenibles en R+D+i.
  • Mecanismes d’interacció del sector públic i privat en l’àmbit tecnològic.

d
Situació de partida a les Illes Balears

Aquesta àrea estratègica sorgeix de la importància social i econòmica, dels bons usos mediambientals per a la competitivitat d’un territori insular, molt delimitat i amb característiques singulars que són les que aporten riquesa natural, cultural i econòmica.

  • ENERGIES RENOVABLES
  • RECURSOS HÍDRICS
  • AGROALIMENTACIÓ