Inicio / Calidad / Jornada Expansió i Transferencia de Tecnologia

Jornada Expansió i Transferencia de Tecnologia

Personal de PIMELAB ha assistit a la Jornada d’Expansió i Transferència de Tecnologia organitzada per AENOR, i celebrada el 12 de Novembre de 2012 a les instal·lacions del ParcBit de Palma de Mallorca.

Els objectius primordials de la jornada han estat exposar la Rentabilització dels resultats derivats d’activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació, l’Incentiu fiscal segons l’article 23 de la Llei d’impost sobre societats, i les característiques de la nova norma UNE 166008.

Els punts tractats han estat:

  • Incentiu Econòmic de la R+D+I – Patent Box. Ponència per D. Luis Cueto, subdirector general de Foment de la Innovació Empresarial del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
  • Expansió i Transferència Tecnològica, visió del sector Hoteler. Ponència per Sra. Immaculada de Benito, Gerent de la Federació Hotelera de Mallorca.
  • Innovació i Exportació. Ponència per D. Antonio Cañellas, Secretari Comissió Innovació, Finançament i Màrqueting de la Cambra de Comerç de Mallorca.
  • La Norma UNE 166008:2012 Gestió de la R + D + I: transferència de tecnologia. Ponència per D. Gerardo Malvido, Nous desenvolupament d’R + D + I d’AENOR.

A Espanya, igual que a Bèlgica, Xina, França, Irlanda, Luxemburg, Països Baixos i Suïssa les organitzacions compten amb incentius econòmics per a la Transferència de Tecnologia (coneguts com “patent box”) sent Espanya l’únic país que té un marc normatiu específic, que permet estructurar aquesta activitat amb seguretat.

Les organitzacions que optin per aquest incentiu tenen un nou esquema de certificació que permetrà obtenir el certificat de conformitat de Transferència de Tecnologia per a cada Projecte de Transferència de Tecnologia.

El certificat de conformitat amb la norma UNE 166008 comprèn tots els requisits tecnològics, comptables i legals vigents en la Llei de l’Impost de Societats, la doctrina tributària i jurisprudència aplicable, les normes nacionals i internacionals de comptabilitat i informació financera així com directrius internacionals sobre preus de transferència.

Beneficis:

Els beneficis esperats de la certificació de la Transferència de Tecnologia són:

  • Materialitzar els resultats de les activitats d’R + D + I susceptibles de ser transferits.
  • Aflorar know how susceptible de ser transferit.
  • Determinar el valor econòmic per realitzar la Transferència de Tecnologia.
  • Beneficiar de l’incentiu “Patent Box” previst en l’art. 23 de la Llei de l’Impost de Societats.
Aquesta entrada està publicada a Calidad.