Inicio / General / Jornada informativa AENOR – Revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001

Jornada informativa AENOR – Revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001

Arran del Conveni de col·laboració entre les entitats d’AENOR i PIME Menorca, s’inicia un cicle de jornades formatives d’interès.

La primera de les jornades es basa en la revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001 (“L’evolució lògica de 2 normes que s’adapten al seu temps”) i es celebrarà el proper 19 de març a les instal·lacions de PIME Maó.

En el marc d’un entorn econòmic i competitiu cada més complex, que requereix constants esforços d’adaptació, les empreses han canviat les seves pràctiques de gestió pel que fa a habilitats, innovació, control de costos, prevenció de riscos i gestió mediambiental.

Per aquest motiu, les normes de gestió més utilitzades en el món, estan sent revisades per adaptar-les als nous temps i als requisits demandats en l’entorn empresarial, amb la finalitat d’assegurar el seu manteniment i millora, i adaptant-les als nous requisits i orientacions d’aplicació obligatòria segons les directrius de ISO mitjançant l’aprovació de l’Estructura d’Alt Nivell.

La situació actual del procés de revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001 contempla, entre altres, les següents novetats:

  • Aplicació d’una nova estructura (estructura d’alt nivell) comú a totes les normes de sistemes de gestió per facilitar a les organitzacions la seva integració amb altres sistemes de gestió d’una manera més senzilla.
  • Implicació dels sistemes de gestió de qualitat i ambiental en la gestió estratègica de l’empresa.
  • Nou enfocament a lideratge, grups d’interès i gestió de riscos.
  • Més èmfasi en l’enfocament a processos en ISO 9001, i consolidació del concepte de cicle de millora contínua per ISO 14001.
  • Simplificació de la necessitat de documentació en les dues normes.
  • Obligació de l’estudi del context en què opera l’organització i identificació de les parts interessades més significatives afectades pel seu funcionament.
  • Millora de la comunicació de l’organització amb les parts interessades.
Aquesta entrada està publicada a General.