Curs sobre Novetats Legislatives en matèria d’Etiquetatge Alimentari

Els dies 26 i 27 de febrer es va impartir en les instal·lacions de PIME Maó, un Curs sobre les Novetats Legislatives relatives a l’etiquetatge alimentari, per part de tècnics del Servei de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, a través de l’Associació de Curadors de Formatge de Menorca (vinculada a PIME Menorca). Els objectius del curs han estat el de donar a conèixer les novetats legislatives de la Unió Europea en matèria d’etiquetatge al sector agroalimentari referents a informació alimentària que s’ha de facilitar al consumidor, declaracions nutricionals i … Continue reading

Una empresa de Menorca, pionera en el Marcatge CE en Àrids Reciclats

Una empresa de Ciutadella de reciclatge d’àrids, J. TALTAVULL S.L., és pionera a nivell de Balears en obtenir el certificat europeu (Marcatge CE) per elaborar “Arena Ecològica”. Aquesta és la finalitat del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el qual es regula la producció i gestió dels residus procedents de la construcció i demolició en fomentar la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels residus de la construcció i demolició, contribuint a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció, així com la utilització d’àrids, i altres productes procedents de la seva valorització.

Guía Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició (RCD’s)

El 17 d’octubre del 2012, es va presentar al Col·legi d’Enginyers de Camins de Madrid, la Guia Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició. La Guia presenta els requisits tècnics que han de complir els àrids reciclats i els usos recomanats per les obres de construcció, i és una iniciativa de l’Associació Espanyola de Gestors de Residus de Construcció i Demolició, GERD, que agrupa a Espanya a més de 80 empreses de reciclatge, amb presència a totes les CCAA, membre corporatiu d’AENOR i integrada en la Federació Internacional de Reciclatge FIR. Encara que el control per a … Continue reading

Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables

Personal de PIMELAB ha assistit a la Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables, organitzada per la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. La Comissió Europea ha demanat a totes les regions d’Europa que elaborin estratègies regionals d’investigació, desenvolupament i innovació amb la finalitat d’optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees. El nou marc global exigeix un esforç d’especialització en aquelles àrees en què som excel·lents o tenim possibilitat de ser-ho, i de coordinació, tant a escala estatal com europea, de les polítiques de recerca i … Continue reading