Modificació de la Directiva Europea relativa a la Qualitat d’Aigües de Consum Humà

Per tal de garantir la coherència amb la legislació de la Unió Europea en matèria d’aigües destinades al consum humà s’ha actualitzat la directiva relativa a la qualitat de les mateixes (Directiva (UE) 2015/1787). La legislació vigent data de 1998 i cal adaptar-la a les noves necessitats introduint avenços científics i tècnics dels últims anys. La norma modifica i actualitza nivells fisicoquímics i periodicitats de mostreig entre d’altres.