PIMELAB, pioner en la implantació de la norma UNE-EN 16194 de Sanitaris portàtils

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha distingit a l’empresa menorquina SANIEC, especialitzada en el lloguer i manteniment de sanitaris portàtils, amb la certificació UNE-EN 16194. Aquest certificat és pionera a nivell de Balears, i fins i tot en l’àmbit estatal, ja que actualment únicament hi ha unes deu empreses certificades amb el Sello AENOR de la norma. PIMELAB ha realitzat la implantació i el seguiment del sistema documental de la norma UNE-EN 16194 a l’empresa, amb estreta col·laboració amb el gerent, Jaume Ventura. Aquest reconeixement és un premi a la tasca realitzada durant més de 15 anys.